Διοικητικό Συμβούλιο

Όλα τα σεμινάρια είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από το  European Resuscitation Council (ERC) και διεξάγονται από το ΚΥ.Σ.ΑΝ. κατόπιν υπογραφής σχετικού συμβολαίου. 
Όλα τα σεμινάρια του ERC διδάσκουν μια τυποποιημένη προσέγγιση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ενηλίκων και παιδιών που βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών και παγκόσμιων επιστημονικών εταιρειών. Τα σεμινάρια ALS, ILS και EPLS μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο Γιατροί και Νοσηλευτές. 

Πρόεδρος: Δρ Χρίστος Ευτυχίου


Αντιπρόεδρος: Δρ Μάριος Ιωαννίδης


Γραμματέας: Δρ Θεόδωρος Χριστοφίδης


Ταμίας: Δρ Μαρία Γεωργίου


Μέλη:

Δρ Μαριος Γεωργίου,

Κυριάκος Κυριάκου,

Νάσω Μοδέστου,

Δρ Θάλεια Παπαδούρη,

Γιώργος Παπαγεωργίου,

Δρ Βασίλης Βασιλειάδης,

Σύλβια Πιτσιλλίδου,

Δρ Χαρίκλεια Ολυμπίου,

Γιώργος Αλλαγιώτης.
 

© KySAN 2014