ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO

Μετά την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης της 14 Φεβρουαρίου 2004 το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο (αποτελούμενο από γιατρούς και νοσηλευτές) έθεσε ως πρωταρχικό σκοπό την εγγραφή του ΚΥ.Σ.ΑΝ ως αυτόνομο διεπαγγελματικό συμβούλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η εγγραφή γίνεται εφικτή την 16η Σεπτεμβρίου 2004 υπό την πρόνοια του περί ιδρυμάτων και σωματείων νόμου του 1972 και 1997 κανονισμών του 1973 και 1998. Η εγγραφή γίνεται στο μητρώο με αριθμό 2713 και επωνυμία «Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης».   

Το ΚΥ.Σ.ΑΝ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε με  βασικό σκοπό τη βελτίωση και  διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης στον τόπο μας.

Επιπρόσθετα, έχει μεταξύ άλλων τους ακόλουθους στόχους:

Πραγματοποίηση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων που αφορούν την εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

 • Συνεχή επαφή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC),  προώθηση της έρευνας,  δημοσιοποίηση κατευθυντήριων γραμμών και οι συστάσεις για αποτελεσματική αναζωογόνηση.
 • Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων της Καρδιοαναπνευστικής  αναζωογόνησης και η ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου.
 • Η παροχή συμβουλών και γνωματεύσεων  προς το κράτος και άλλους σχετικούς φορείς σε όλα τα θέματα και προβλήματα σε σχέση με την αναζωογόνηση.
 • Η δημιουργία τράπεζας ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους προς όφελος της αναζωογόνησης και του κοινού.
 • Υπογραφή συμβολαίου με European Resuscitation Council  (ERC):

Με την υπογραφή του συμβολαίου το ΚΥΣΑΝ έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει αντιπρόσωπο στις συνεδρίες της εκτελεστικής επιτροπής του ERC.  Η Συμφωνία η οποία προκύπτει από το συμβόλαιο συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των δύο Συμβουλίων. Το ERC αναγνωρίζει επίσημα το ΚΥ.Σ.ΑΝ ως το επιστημονικό σώμα που θα αντιπροσωπεύει την Κύπρο για θέματα που αφορούν την Αναζωογόνηση.
 • Μετάφραση, ανταλλαγή πληροφοριών – δημοσίευση.
 • Υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών.
 • ΚΥ.Σ.ΑΝ - Επίσημο σώμα για διεξαγωγή των Advanced Life Support (ALS), Intermediate Life Support (ILS), Pediatric Life Support  (PLS) και Basic Life Support (BLS) Courses.
 • Παροχή συμβουλών από ERC.
 • Αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Executive committee του ERC.

 

Σεμινάρια Advanced Life Support (ALS):

Συνέχισε η διεξαγωγή των προγραμμάτων ALS με την οικονομική και ηθική στήριξη από το Υπουργείο Υγείας. Η Υπουργός Υγείας παρευρέθη και επέδωσε τα διπλώματα στους εκπαιδευόμενους στο πρόγραμμα του Ιουνίου 2004. Το Δεκέμβριο 2004 διεξήχθη το 8ο κατά συνέχεια πρόγραμμα (από τον Σεπτέμβρη 2003) με την συμμετοχή Κύπριων εκπαιδευτών.

Από τον Ιούνιο 2004 ο Director των προγραμμάτων ALS για το ERC,  Dr Peter Basket (Παγκόσμιας εμβέλειας ιατρική προσωπικότητα στο τομέα της Αναζωογόνησης), αναγνώρισε την ομάδα των Κύπριων εκπαιδευτών σαν αυτόνομη.

Επιπρόσθετα το ΚΥ.Σ.ΑΝ οργάνωσε στα κατά τόπους Νοσοκομεία εκπαιδευτικές διαλέξεις σε σχέση με τους νέου τύπου αεραγωγούς.

Εξέδωσε επίσης ανακοίνωση σε σχέση με την σωστή επιλογή ηλεκτρικής ενέργειας για απινίδωση (ηλεκτροσόκ) με τους νέου τύπου μονοφασικούς απινιδωτές που αγοράστηκαν πρόσφατα από τα δημόσια Νοσηλευτήρια.  

Συνεργασία με University Hospital Birmingham:

Άρχισε συνεργασία με την Resuscitation Officer του University Hospital Birmingham Κα. Sandra Bradburn η οποία δίδαξε σε προγράμματα στην Κύπρο και θα προσκαλεί τουλάχιστο 3 Κύπριους εκπαιδευτές κάθε χρόνο να διδάσκουν σε προγράμματα ALS στο ΗΒ. Εξασφαλίστηκαν 4 απινιδωτές δωρεά από Birmingham για σκοπούς εκπαίδευσης.